Skip to content

Onderhoud oeververdedigingswerken

In het werkgebied van waterschap Noorderzijlvest liggen vele kilometers beschoeiingen, kades en damwanden. Vaak is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van deze oeververdedigingswerken: is dat het waterschap, de aangrenzende grondeigenaar? Door deze onduidelijkheid is er achterstallig onderhoud en kunnen onveilige situaties ontstaan. We willen hier samen met betrokkenen verandering in brengen.

Vanavond bespreken we wat de nieuwe uitgangspunten zijn en hoe we de taakverdeling zo goed mogelijk samen willen regelen. Met gesprekken aan tafel, online en op locatie laten we zien wat er verandert en kijken we welke effecten dit kan hebben op belanghebbenden. Je kunt vragen stellen. Dat kan via whatsapp. Het 06 nummer maken we bekend tijdens de livestream.

20.00 Aanvang programma