Skip to content

Online aan tafel met Waterschap Noorderzijlvest

Deze digitale bijeenkomst is bedoeld om u een beeld te geven van ons veranderende werk en de opgaven voor het waterschap. We gaan het vooral hebben over ons werk aan schoon en gezond water voor de komende jaren. Aspecten als (afval)water in het riool en bij overstorten, water voor de landbouw, water in de natuur en water voor recreatie op en rond de grote meren in ons gebied komen aan bod. Om het plaatje compleet te maken, nemen we u mee in de manier waarop we het beheer en onderhoud van watergangen en oevers willen gaan uitvoeren.

Let op: Voor het Lauwersmeer bereiden we de gesprekken met de omgeving nu voor. Voor het Paterswoldsemeer loopt het proces met stakeholders al wat langer. Het gaat in deze online sessies dus vooral over de andere waterlichamen waar we schoon en gezond water willen realiseren. 

18.20 Online inloop

18.30 Aanvang programma